ردیف عنوان محصول مبلغ قابل پرداخت
1 انجمن علمی دانشگاه 200000 تومان