ردیف عنوان محصول مبلغ قابل پرداخت
1 بانک اطلاعاتی CMS نسخه 1 40000 تومان